SPP Bohemia a.s.
Sokolovská 651/136a
186 00  Praha 8
IČ: 25336169

Členové představenstva:
Marek Spurný
Jan Stříteský

Dozorčí rada:
Miroslav Haško
Roland Karko
Eva Brázdová

Jediný společník:
SPP Storage, s.r.o.

SPP Bohemia a.s. ukončila ke dni 1.9.2011 provozování podzemního zásobníku zemního plynu Dolní Bojanovice.
Zásobník je v současnosti provozován společností SPP Storage s.r.o.

výroční zpráva 31. 3. 2015 [.pdf]
výroční zpráva 31. 3. 2014 [.pdf]
výroční zpráva 31. 3. 2013 [.pdf]
výroční zpráva 2012 [.pdf]
výroční zpráva 2011 [.pdf]
výroční zpráva 2010 [.pdf]

[english version]